Reservation of accommodation for Guca Trumpet Festival 2020 on:

+381-64-555-8581;

or email: guca@booking-hotels.biz

Konsalting i menadzment usluge

Telenet je okupio renomirane stručnjake iz oblasti informatike sa dugogodišnjim međunarodno priznatim iskustvom. Pokrivamo sve segmente u fazi projektovanja informacionih sistema. Nudimo i kompletan konsalting za razvoj, implementaciju, tehnološki konsalting sa posebnim osvrtom na Oracle bazu podataka i MySQL baze podataka. 

Takođe nudimo i konsalting za business inteligence projekte. Kao dopuna tehnološkom konsaltingu interesantan je i funkcionalni business konsalting.

Naš cilj je da obezbedimo svojim klientima poslovni uspeh kroz pravilno i efikasno korišćenje odredjenih tehnologija.

Telenet nudi razne vrste usluga kad je support u pitanju počev od instalacija software-a, workshopova, migracija, tjuniranja baze i/ili aplikacije, intervencija po pozivu. Ono što je posebno interesantno to je redovno godišnje tehničko održavanje koje nudimo kroz pakete usluga. Preduslov za uspostavljanje ovih servisa je potpisan ugovor o održavanju sa Oracle Corporation.

Biznis Konsalting

Sobzirom da Telenet okuplja veliki broj struckih osoba koje svakodnevno rade na raznim projektima, kako inostranim tako i domacim, Marketing Centar spreman je da pored izrade poslovnih planova, marketing planova, izrade strategija, akcionih planova, finansijskih planova, mediskih i terminskih planova, ponudi i druge kosalting usluge.

One su delom vezane za reinzenjering poslovnog procesa neke firme, a delimicno na donosenje odrecenih mera za ciljno vodjenje kampanja, kao i vodjenje poslovnih procesa koji mogu doneti toj firmu brz povracaj ulozenog kapitala (ROI).

Izrada svih navedenih planova mogucaja je na srpskom, engleskom, nemackom, kao i na drugim jezicima, tako da nasi partneri mogu ukoliko treba aplicirati kod medjunarodnih fondova za razne vrste donacija, bespovratnih kredita i sl.

Konsalting usluge vezane za organizaciju i menadzemnt poslove, Telenet tim sprovodi u prvom delu izradom odgovarajuceg dokumenta, a potom usvajanjem Akcionog plana koji uspesno treba definisane ciljeve da ostvari.

Telenet je specijalizovan za konsalting i menadzment poslove u oblasti turizma i telekomunikacija i to u vecoj meri na medjunarodnom trzistu. Bez obzira da li vasa firma pripada jednoj od ova dva sektora, Telenet je uvek spreman da know-how i IT iz ovih oblasti primeni sistemom benchmarketa i na druge sektore. Ukoliko ste zainteresovani pogledajte stranicu sa Referencama kompanija za koje smo radili.


Posao - Agent u oblasti turizma

Preko Programa Nacionalne Službe za zapošljavanje raspisujemo konkurs za prijem 4 pripravnika volontera sa završenim VII/1 ili VI/1 stepenom stručne spreme na period od sest meseci do godinu dana za rad u Call Centru na poslovima:

AGENT U TURIZMU (2 osobe) i
AGENT ZA E-COMMERCE PRODAJU (2 osobe).

Posao AGENT U TURIZMU vezan je za direktni kontakt sa turističkim objektima u zemlji, prodaja, promocija kao i ostali poslovi vezani za unos i ažuriranje podataka, email kontakt, telemarketing, ...

Posao AGENT ZA E-COMMERCE vezan je za direktni kontakt sa domaćim i međunarodnim proizvođačima proizvoda i opreme kao i agencijama za pružanje specijalizovanih usluga u sektoru turizma, telekomunikacija, projektovanja i inženjeringa za hotele i turističke agencije kao i za druge pravne subjekte vezane za opisanu delatnost.

Uslovi konkursa:
- Minimum završena Viša škola
- Bez radnog iskustva
- Sa znanjem minimum jednog stranog jezika
- Poznavanje osnove rada na računaru
- Dinamična i fleksibilna

Za sve informacije obratite se direktno ili putem telefona na 064 555 8581. email: info@booking-hotels.biz sa naznakom:

KONKURS ZA AGENTA U CALL CENTRU

Izrada Biznis i Marketing planovaInfo Telenet Group ima nekoliko oblasti delovanja, pre svega vezane za sektor telekomunikacija i turizma. Osnovna funkcija Teleneta podeljena je na Front office i Back office, preko kojih se vrši sa jedne strane direktno ugovaranje i prodaja usluga Marketing Call Centra, a sa druge strane vode razne vrste ciljnih projekata. 

Jedna od ponuda Teleneta vezana je za
pripremu biznis plana, investicionih projekata, studija izvodljivosti i marketing planiranje kroz kompletno definisanje različitih Akcionih planova

Na osnovu više godišnjeg iskustva
Telenet Marketing Centar specijalizovan je za izradu Marketing plana koji imaju za cilj definisanje postojećeg stanja, benchmarket analizu, izradu akcionih planova i studija izvodljivosti sa preporukama taktika i strategija kako je to najbolje uraditi. Posebno se vodi računa o tome da prilikom izrade Marketing plana Akcioni plan obuhvati sve elemente ROI (Povraćaj investicije), tako da se za osnovno načelo planiranja i relaizacije uzimaju budući troškovi, vrenost investicija i vreme povraćaja ulaganja

U prethodnih nekoliko godina radili smo različite strukture Biznis planiranja u zavisnosti od sektora poslovanja, oblika preduzeća, zahteva za izradom dugoročnog Biznis ili Marketing plana do Projektovanja ciljne Marketing kampanje vezane za dogadjaje, uticaj svetskih trendova, procesa reorganizacije i re-inženjering, razvoja IT tehnologije, software-a, strategije razvoja prodaje proizvoda na međunarodnim tržištima i sl.


Jedna od vodećih struktura Marketing plana u svetu je i Britanski model kroz koji se sistemom analiza-preporuka rade Akcioni planovi, strategije i taktike vezane za petogodišnje poslovne planove. Ovaj model Marketing plana lako je prilagoditi bilo kom "Project proposule" dokumentu koji bi se koristio kod apliciranja za investiciona ulaganja. Telenet Marketing Centar kao deo izrade Biznis ili Marketing plana za potrebe naručioca posla obično navodi listu Investicionih fondova iz kojih se mogu dobiti značajna sredstva za njhov brži razvoj i implementaciju strategija.

Predstavljamo vam sadržaj Marketing plana:
1. Reference 
2. Izvršni rezime 
3. Poslovna misija 
4. Spoljna revizija Marketinga
  Mikro okruženje
  Tržišna konkuretnost - Turistički klaster Istočne Srbije 
5. Interna revizija Marketing
  Operativni rezultati
  Analiza strateških pitanja 
  Efikasnost Marketing Miksa 
  Marketing Struktura
  MIS sistem 
6. SWOT Analiza 
7. Marketing Ciljevi 
  Strateško poverenje 
  Strateški ciljevi 
8. Osnove strategije
  Ciljana tržišta 
  Ciljevi za povećanje kunkurencije 
  Konkurentska prednost 
9. Marketing Miks Odluke 
  Proizvod 
  Promocija 
  Cena 
  Mesto 
10. Finansijski plan 
11. Media plan 
  Terminski plan 
12. Organizacija i implementacija 
13. KontrolaPregled referenci Menadžment i konsulting poslova
možete pogledati na posebnoj strani, a mi ćemo Vam ovde navesti samo neke od kompanija za koje smo radili, a to su: 
  Widl & Beer Evolutin Call Center
  Taxidiotikes Idees ltd
  Omnia Turism SRL
  Hogg Robinson Nordic AS
  Styria Ressorts Vehicule Industrie
  Transeurope Association Group Inc.
  Schlemmer Internet Marketing
  Orama Medical A.E. 
  Magyar Vararchivum Alaptitvany
  Strategija razvoja klastera tekstilne industrije u Srbiji
  Marketing plan prodaje - Telefonija ad - razvoj prodaje IP tehnologijeIzrada Biznis ili Marketing plana podrazumeva angažovanje odredjenih resursa Telenet Media Marketing Call Centra. Osnovna definisanja takvog plana može uključiti neke od sledećih elemenata: 

(1) Graficki Dizajn
(Dizajn zastitnog znaka i logotipa, Izrada Knjige Grafickih Standarda, Dizajn vizuelnog identiteta firme ili proizvoda, Dizajn brosura, Dizajn plakata, Dizajn bilborda, Dizajn oglasa, Dizajn knjiga i casopisa). 

(2) Web Dizajn
(Dizajn internet prezentacija (Dreamweaver i Flash), Postavljanje internet prezentacija na server, Odrzavanje web stranica, Dizajn web bannera, Dizajn web newslettera).

(3) Multimedialni Dizajn
(Izrada multimedijalnih prezentacija, Multiplikacija). 

(4) Media buying
(Media buying u Srbiji, Izrada media plana), Video produkcija (Pro.Snimanje videa, Produkcija, Post produkcija, Digitalna montaza, Izrada TV spotova, Poslovni i prezentacioni video materijal, DVD produkcija, Video prezentacije).

(5) Foto produkcija
(ProSnimanje fotosa, Izrada foto prezentacija, Obrada fotosa, Izrada foto CD-a, Foto arhiva, Prodaja i ustupanje autorskih fotografija).

(6) Produkcija
(Stampanog materijala, Video materijala, Produkcija reklamnog materijala, Ostali vidovi produkcije).

(7) Ostale usluge
(Ispitivanje trzista, Analiza trzista, Konsultantske usluge iz oblasti advertisinga i marketinga, Strategija i brendiranje, Direct marketing, Event marketing, Komunikacije). 


Vodjenje Marketing kampanja


Direktni Marketing je jedina tehnika prodaje i promocije kod koje se promotivni materijal može direktno isporučiti potencijalnom kupcu poštom, email-om, telemarketingom, prodajom od-vrata-do-vrata ili nekom drugom direktnom prodajom. To je jedina promotivna aktivnost kod koje se stvara direktni kontakt sa ciljnim korisnikom.  


 Advertizing i izdavaštvo predstavljaju indirektni promotivni metod, dok direktni marketing doprinosi trenutnoj kolekciji povratne veze od strane ciljnog tržišta.  Direktni marketing koristi različite pristupe direktne promocije kupcima i sadrži pored direktne pošte, direktni email marketing, kataloge, telefonsku prodaju, TV, radio, ili novinske članke koji pozivaju korisnike da pozovu potpuno besplatan broj ili popune kupon na brošuri.


EUROSONG 2009

Telenet Marketing Centar spreman je da pripremi, organizuje i vodi sve vrste marketing kampanja. U 2008 godini Telenet je angazovan kao Eurosong Info Center, za pruzanje informacija vezanih za Srbiju i gradove Beograd, Podgoricu, Vrsac i Novi Sad, kao i za rezervaciju smestaja VIP gostiju, novinara i drugih turista koji su zeleli da posete ovaj dogadjaj.

Tokom kampanje koriscen je rezervacioni sistem Turistickog Portala Srbije koji u Srbiji ima ponudu od preko 1000 obejkta.

Aktivnosti Telenet Marketing Call Centra tokom Eurosong-a bile su:
- izrada Marketing plana Eurosong 2008
- e-marketing promocija Srbije i Crne Gore
- e-marketing promocija objekata koji su deo Telenet Hotels Network booking sistema
- Vodjenje direktne marketing kampanje deljenjem oko 30.000 brosura
- Promocija restorana u Beogradu
- Promocija i podrska u prodaji Beo Suvenira
- Razvoj Menadzemnt Informacionog sistema objekataSobzirom da je rec o muzickom dogadjaju koji je posecen sa preko 30.000 stranih turista, pretezno VIP osoba, novinara, ucesnika dogadjaja, kao i drugih ljudi koji su zeleli da daju podrsku svom prestavniku na takmicenju Eurosong 2008, organizacija vodjenja kampanje bila je na najvisem mogucem nivou. EUROBASKET 2005

 U 2005 godini za potrebe Preduzeća Ekonomik d.o.o. Beograd "Economic Sport Corporation" vodili smo direktnu marketing kampanju Eurobasket 2005, "Vaš apartman u Beogradu". Više o ovoj kampanji možete naći na adresi www.eurobasket2005.net. Brošura Eurobasket 2005 štampana je u 30.000 primeraka, od čeka su samo 9.000 brošura podeljene u Podgorici ispred Sportskog centra Morača.

Od juna meseca do kraja septembra poslati su preko 250.000 elektronskih mailova, a poseta sajta za samo 15 dana trajanja Evropskog prvenstva u košarci na centralnom sajtu Economic Sport Corporation-a: www.ekonomik-bgd.co.yu, bila je oko 500.000.

Osnovna ideja projekta bila je da Agencija za promet nekretnina Ekonomik d.o.o. kroz marketing promociju aranžmana domaćim i inostranim turističkim organizacijama, ponudi smeštajne kapacitete, kao i da u vreme trajanja Evropskog prvenstva izvrši prodaju sportske opreme i rekvizita.

Partneri projekta Eurobasket 2005 bili su: 
- Turistička organizacija Srbije 
- Hotel Kostas Podgorica 
- Organizacija Eurobasket 
- Beosuveniri i Pizzolino Beograd 

Sobzirom da je rec o Sportskom Marketingu i organizaciji dogadjaja koji su posetili preko 45.000 turista, posebno nam je zadovoljsto da konstatujemo da je posao uspesno realizovan, ujedno pozivajuci sve zainteresovane kojima je potrebna pomoc oko organizacije i vodjenja Sportskog Marketinga da nam se jave radi mogucnosti ostvarivanja zajednicke saradnje i pomoci u ostvarivnju daljih ciljeva i zadataka.  

Ukoliko imate sopstvenu ideju o tome kakvu kampanju želite, a potreban Vam je tim profesionalaca koji će organizovati i sprovesti tu zamisao u delo, ili želite da mi za Vas osmislimo kampanju, javite se, naša email adresa Marketing Centra je marketing@telenetholidays.com ili pozovite telefon Call Centra 381645558581.

Neke od usluga koje mozemo da vam ponudimo su:

- Online zakazivanje sastanaka 
- Narudžbenice i procesuiranje kreditnih kartica 
- Isporuke, skladištenje i logistička podrška 
- Help desk 


Ponuda:: Istraživanje tržišta

Cilj istraživanja: Analiza potrošačkih percepcija paketa ponude svežeg mesa i delikatesa u maloprodajnim objektima na tržištu Srbije – uključujući analizu vodećih maloprodavaca kroz dva paralelna istraživanja: 

Tehnika


Dva paralelna istraživanja: 
1. F2F (licem u lice) istraživanje kućnih menadžera (osoba zaduženih za nabavke u domaćinstvu)
2. Mystery Shopping istraživanje (u odeljenjima mesa i delikatesa maloprodajnih objekata)

Instrument – istraživačke teme

1. F2F istraživanje kućnih menadžera
 - mesta kupovine mesa i delikatesa – vrste maloprodajnih objekata
 - frekvencije kupovina mesa i delikatesa prema vrstama maloprodajnih objekata
 - faktori kupovine mesa i delikatesa 
 - razlozi kupovine mesa i delikatesa u određenim vrstama maloprodajnih objekata
 - prednosti / mane različitih vrsta maloprodajnih objekata
 - poznatost proizvođača mesa i delikatesa
 - kupovina različitih proizvođača mesa i delikatesa
 - frekvencije kupovina mesa i delikatesa prema maloprodavcima
 - zadovoljstvo ponudom mesa i delikatesa prema maloprodavcima
 - socio-demografski podaci: pol, godine, obrazovanje, bračni status, radni status, lična i primanja domaćinstva

2. Mystery Shopping istraživanje u odeljenjima mesa i delikatesa
 - prvi utisci o prodajnom mestu (vreme do prvog kontakta, pozdrav prodavaca, ponuđena pomoć)  
 - izgled prodajnog mesta (čistoća, uređenost, materijali sa informacijama o proizvodima) 
 - proizvodi (izloženost, raspored, cene)
 - informacije o uslugama (briga o potrebama kupca, znanje prodavaca, prodajne sposobnosti)
 - opšti utisci
 - specifični standardi čija se ispoštovanost meri, prema zahtevima klijenta
 - informacije o poseti (dan, datum, vreme, broj kupaca, broj zaposlenih).Uzorak

1. F2F istraživanje kućnih menadžera
 - veličina: 1000 ispitanika, muškarci i žene od 18 do 64 godine starosti, kućni menadžeri
 - reprezentativan prema populaciji gradova koji ulaze u uzorak (veličina i starosna distribucija) 
 - tip naselja: gradska (Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš, Kruševac, Kragujevac, Šabac i Valjevo)

2. Mystery Shopping istraživanje u odeljenjima mesa i delikatesa
 - veličina: 44 posete. 22 objekta po 2 posete, posete odeljenjima mesa i delikatesa u trgovinama u definisanim gradovima. Ukupno 26 poseta se obavlja u većim maloprodajnim objektima (super marketi i hipermarketi), 14 poseta se obavlja u većim specijalizovanim radnjama za prodaju mesa i delikatesa – mesarama i 4 posete se obavljaju u malim – lokalnim radnjama)

Vreme trajanja istraživanja 

1. F2F istraživanje kućnih menadžera
 - Pripreme: 10 dana
 - Terenski rad: 14 dana
 - Izveštaj: 10 dana 

2. Mystery Shopping istraživanje u odeljenjima mesa i delikatesa
 - Pripreme: 5 dana
 - Terenski rad: 5 dana
 - Izveštaj: 5 dana days 

Ova 2 istraživačka postupka se odvijaju paralelno tako da je ukupno vreme trajanja istraživanja 34 dana. 

Izveštaj 
1. F2F istraživanje kućnih menadžera
 - PPT file na srpskom jeziku u elektronskoj formi
 - xls tabele sa ukrštanjima na srpskom jeziku u elektronskoj formi

2. Mystery Shopping istraživanje u odeljenjima mesa i delikatesa
 - PPT file na srpskom jeziku u elektronskoj formi

Vršac - “A Wine Path”


Visiting the town of vine. Vršac, the town under a tower, is located 82km from Belgrade [a little more than one hour of a pleasant ride]. Vršac is one of those towns that are reasonably proud of its past and intensive development of the cultural life. In the past, this town was under a continual and intensive cultural development, with great intellectual circles of artists, long theatre tradition and permanent literary life.

Vršac is a town which still amazes with its old architecture. However, this town "under the tower" is still in the process of urbanization, conformed to contemporary needs of the modern man, but with tendency of keeping the old center with its unique architecture.

In the history of this area, the first mention of vineyards dates from the middle of 1st century. In 1494, the royal court of Hungarian king Vladislav II, paid 10, 5 golden forints for a half of a barrel of Vršac wine. Turkish writer Evlija Čelebija writes in his itineraries from 1660. and 1664. about Vršac and its vineyards with crimson, delicious, sweet grape, scattered around hills.

Program:
08:00 Departure from Belgrade from assigned place;
10:00 Arrival to Vršac, the tow of vine. Short rest, meeting with the guide and town detour: Vladičanski dvor, Saborna crkva, Apoteka na stepenicama, Sv. Gerhard cathedral;
12:00 Visiting Mesić monastery, 14th century endowment of Jovan the Baptist, 9km from Vršac;
12: 45 "Kula" site / town panorama
14:00 Lunch in "Sv. Nikola" restaurant [Banatian lunch]
14: 50 WINE PATH
16:00 Gudurica wine cellar ''Vršački vinogradi'', degustation
17:00 Veliko Središte wine cellar ''Đorđa Krstov-a'', degustation;
17: 50 Free time for individual activities

The arrangement includes:
- Transportation by bus;
- Services of the local guide;
- Lunch in "Sv. Nikola" restaurant
- Services in the wine cellars including wine degustation / quiz diplomas [Vršac vineyards]...
- Sightseeing
- Organization and other expenses of the arrangement

This unique tour offers you following possibilities:
- A visit to "Vršački Vinogradi" wine cellar with capacity of 3.420 waggons and modern equipment for wine manufacture and care.
- Visiting a large part of vineyard plantations [from altogether 1.700 ha]
- Visiting famous old wine cellars in Gudurica and Veliko središte villages near Vršac, where you will see cellars and degust selected sorts of wine in company of wine makers.
Minimal number of passengers is 40.

The agency keeps the right of canceling the excursion if not enough passengers had applied.

For reservation call ++381.64.555.85.81 or send email on travel@telenetholidays.com

Sokobanja SPA arrangements

When you think vacation, fresh clean air, untouched nature, and relaxation - Think about Sokobanja. Unique! One word describes harmony of nature, tradition, relaxation, and good amusement, everything in one place - Sokobanja.

This oasis of Oxygen is situated 240km from Belgrade and 60km from Nis. Embraced by number of parks and pin forests it will relive your breath. Don't miss opportunity to visit park - "Banjica", central park, "Borici" and park "Cuka II".

Known from the Roman time, it didn't lose her glow and Beauty. On the well-known marble promenade you can seethe Old Turkish Bath - Amam from the XV century, which was built on foundations of Roman bathtubs. Duke Milos used to enjoy here, and you can see his bath even today. This symbol of Sokobanja, which is unque in this part of Balkan, wins over people with its charm. Across the Turkish bath there is "Milosev Konak", built for the needs of administration of that time. Nowdays you can enjoy drinking coffee and watching the biggest
marble promenade in Serbia.

For years many famous persons used to relax in Sokobanja, it was also inspiration for number of versesand novels…And like Mosa Odalovic said:" State of an emergency on the whole planet! The world is measured and cut out again. Everybody wants to built Sokobanja, but God said:" It exists somewhere already!"


Medieval Love!

Medieval legend about tragic love young prince and beautiful Elefterija has been retold for years in this area. Now day's two well-known picnic grounds are named after them - Zupan and Lepterija.

Up the river Moravica, the place where new love is born old revived this myth about eternal love inspires number of couples to enjoy walking the endless forests paths. Very beautiful river beaches: Zupan, The six Casks, Gentleman, and the crystal clear mountain river Moravica give an excellent refreshes and place for getting together on hot summer days and evenings. Lepterija presents the real heaven for barbecue and play especially for children. 400m from Lepterija there are Sokograd. This Bizantium fortress [IV-VI] was landowners home in medieval Serbia. In 1413 it was destroyed in struggles for the throne by sultan Musa.

Godmothers image in rock is very attractive. This natural phenomenon of an image can be seen from the picnic ground Lepterija, above the river high in the rocks.
Enjoy in getting together in this gorgeous environment, which will conquer your heart at the first meeting. That love will revive all the good things and inspire you to come back again.


Mistique of Rtanj!

After you go through magic of Sokobanja, satisfied with evening amusement, number of restaurant and nightclubs, when you are prepared for adventures and irresistible call of nature, point to the north and you will see magnificent Rtanj. This mountain, like an ancient pyramid, comes to the surface from the pleasant valley.

For thousand of years number of secrets hidden there has attracted many adventures and curious looks. "Fierry balls", a natural phenomenon which can be seen only on this mountain, the legend about volcano, numbers of underground springs and caves and endless pastures full of well known Rtanj tea are just a part of a long story which has been told through centuries and make this mountain special and worth of your attention.

Nowdays you can hear the legend about visitors from others planets also as the story about researching of Rtanj and its miracles by the scientist from all over the world.

However, climbing this mountain you will revive your adventure temperament and find out many hidden mysteries. When you come to the highest point of this mountain [1560m], gorgeous look which goes to the river Sava and Danube in the north, also as incredible fresh air and clouds which pass by, will make you fill like you touched the heavenly blueness!


Green secret!

Sokobanja breathes by the essence of pine wood and Ozren makes her lungs. The best way to feel the breath of this untouched nature is to go into detecting of green secret and mystery! On the slopes of this mountain you can see the biggest and the most beautiful waterfall in Serbia, so-called Ripaljka. It has been under protection of the State since 1948.

Deep in the forest, on one colorful clearing there is the Armenian monks monastery from the 14 century. This is the place where many people get together to celebrate Saint Archangel. Now, task for you! Try to find out the cave, small lake teeming with the trout, the highest point of Ozren - "Ostra Cuka", the "Stone of love", "Djerdjelez" spring, "Maidens Stone", picnic ground "Kalinovica"… Please, don't lose hope in the mountain hasn't discovered all her secret and mysteries.


The Environment!

Besides the pleasures that Sokobanja offers you mustn't miss the opportunity to visit others sights and beauties.

Felix Romuliana is situated 70km from Sokobanja, on the road of Roman emperors, near Zajecar. Even today, seventy centuries later, it is necessary to have hard fillings when you are in this Tsar palace where the ideology of one Empire built the myth of Gallery praised him to the skies. This Tsar palace from the IV century is candidate for the list of cultural inheritance under protection of UNESCO.

Following the ancient Roman roads you will come to Mediana. Summer residence of Roman emperors from the IV century situated in Nis, on the gate of East and North, will make you fill some Roman adventures.

Untouched nature and great history makes the treasure of the eastern Serbia. The Old Mountain with its highest point Babin Zub stands out among number of mountains and forests. The place where you can find many animals like deer, lynx and other wild animals makes the real heaven for hunters and people who enjoy nature. Attractive paths and a lot of snow make this mountain attractive destination.

Facts, myths and legends are intertwined with interesting stories, monuments and churches of this area. The monastery in Lipovac, the Church of Holly Trinity in Adrovac where the Russian colonel Rajevski was buried, inspiration for Vronski from the well-known novel Ana Karenjina, Bovan Town and many other objects are trials of many different people and their customs. All of this increases our tourist offer.


The Eastern Adventure!

How many impressions can stay in one day? You will have the answer if you get into the eastern adventure. Following the road to Knjazevac, 11km from Sokobanja, on the foothill of the mountain Devica, near Vrelo village, the river Moravica appears. Instead of risen and strong you will see numbers of imperceptible, calm and persistent spring, which flow into one very small, crystal clear lake and downstream, into the river Moravica. Fresh trout from nearby lake, beautiful Saint Ilias Church and look to the wooden Devica make excellent conditions for picnic of your dreams.

Five kilometres from this place, in the area of Sesalac village, there is the cave of Sesalac Winding, macadam road from Sesalac village to the cave will arouse your interest for exploring and adventure. 200 meters long lighten path enables you to enjoy the caves decorations, small caves lakes and small lost rive. Strange filling of tranquility and primordial protect will arouse Neanderthal spirit of yours.


Enjoy!

Healthy man-works love and plays. We do not suspect that you are hard working, don't worry about love, you will fall in love in Sokobanja, and amusements, let us organize that. Sokobanja`s cultural summer traditionally lasts for 100 days. During that time we organize concerts, exhibitions, poetic evening, traditional manifestations, like "The Golden hands", "The best accordion", medical herbs festival and many others.

You will have opportunity to try out and compete in many sports like basketball, football, tennis, beach volley, mountain bike, and paragliding…

French and brisk Sokobanja`s air always make you hungry. Tasty food, first class service and well-known Sokobanja`s cheese are waiting just for you in over the 20 restaurants.
Nightlife, neither to noisy nor to quiet, in many open-air restaurants with live music, cafe bars and restaurants will make you stay in Sokobanja unforgettable and special.


Aquatic challenge!

When you come to this area, tired of disturbance and daily city drab, desirous of heath and freshness, which only Sokobanja can offer, the real thing, which will attract your attention and show that you are on the right road is the lake of Bovan. Situated near the road, which connect Sokobanja and Aleksinac, popular "Bovan" is the most visited lake in the eastern Serbia.

If you are fishing, swimming or water sports fun, or you just like walking and camping in pure and beautiful countryside, you will enjoy the time spent in this aquatic kingdom. The great number of fish species in the lake makes the real challenge for experienced fishermen as a lot of fishing competitions makes the real attraction.

Visiting the lake of Bovan will make your stay in Sokobanja interesting and with the beauties of this place you will fulfill yourself with the eternal memories.


Spa in Spa!

Enjoy the nature and refresh your senses! 14km from Sokobanja, on the slopes of gorgeous Bukovik, wooded mountain with the fresh air, drink water and a beautiful picnic ground is Banja Josanica, the unique link between nature and tourism.

Known in the time of Romans, medical springs eliminate diseases like stomach diseases, bladder and genital diseases, diabetes, blood vessels disease, rheumatism and many others. Local residents will greet you warmly, offer you many local specialties and legends and show you the way to many cultural and historical monuments. A small church "Uspenje Svete Bogorodice" [Arising of the Holy mother] situated in the center of Josanica, built in the 14. Century is the oldest and most important monument in this part of Serbia. There is the building of church taverns from the IX century with museum exhibition and watermill from the Turkish period.

At the end of a day, when you find out all beautiful places from Josanica you will take wonderful experience personified by health and nature.


The Nothern adventure!

Ancient people knew how respect luxury and natural resources of Sokobanja`s gifts. From ancient times this was the place where different people settled down. They left trails, which can never lose their beauties and glow. One of them is well-known Vrmdza town.

One of 150 Latin fortresses, Vrdzma town was built by Romans between IV and VI century and has overcome many conquerors. In 1413 in the time of Turkish battles for the trone it was destroyed. It has never been renovated. Now day's village Vrdzma is situated here.

Not far away from it, only 3 kilometers to Rtanj, there is the lake of Vrdzma. You can reach this mountain pearl with the crystal clear water going through the green forest full of medical herbs, wild strawberries, blackberries and mushrooms. At the end of the path beautiful lake, untouched countryside excellent for picnic and relaxation are waiting for you. If you spend unforgettable moments here you will become a part of a perfect kingdom, kingdom of nature, which will make you fill healthy and rested.

Rafting on Tara River (1 to 3 days)

This one day Tour will take you to the heart of "Durmitor" National Park and down the river from Sljivansko to Leveri Tara [12 kilometara] with an organized visit to the strongest spring in Europe, the shortest, 170m long, Ljutica river and 13th century monastery St. Arhangel Mihailo. You can also take a dip in Tara's Green Whirlpools. The package tour includes a lunch on the river bank with soothing sounds of this mountain beauty in the backdrop and return trip to Tara bridge. Price [per person] 55 €. Minimal number of passangers 2 persons. Application deadline [prior to departure] 5 Days.

Tour 2
This one day tour will take you to the heart of "Durmitor" National Park and down the river from Sljivansko to Radovan luka [24km] with an organized visit of the strongest spring in Europe, the shortest, 170m long, Ljutica river and 13th century monastery St. Arhangel Mihailo. You can also take a dip in Tara's Green Whirlpools. Occasional breaks are made at Museva vrela, Bijela vrela and Lazin kamen. The package tour includes breakfast before we set off and lunch in Radovan luka camp as well as return trip to Tara bridge or Zabljak by all - terrain vehicles. It's possible to include an overnight stay and a breakfast. Price [per person] 130 € [with overnight stay 160€]. Minimal number of passangers 6 persons. Application deadline [prior to departure] 5 Days.

Tour 3
One day excursion to Tara with an overnight stay in the camp. All - terrain vehicles will take you from Tara bridge to Brstanovica over Mt. Durmitor. You'll have dinner in the camp by the camp fire. The following day you'll go down the Tara river to Scepan polje, visit Pivsko lake and have lunch in a restaurant in Pluzine. Price [per person] 110 €. Minimal number of passangers 6 persons. Application deadline [prior to departure] 5 Days.

Tour 4
One day excursion to Tara. All - terrain vehicles will take you from Scepan polje to Brstanovice. You'll have breakfast in the camp and go down the Tara river to Scepan polje, visit Pivsko lake and have lunch in a restaurant in Pluzine. Price [per person] 60 €. Minimal number of passangers 2 persons
Application deadline [prior to departure] 5 Days.

Tour 5
Going down the river in rubber boats from Sljivansko to Scepan polje. This is a two day tour and includes meals and overnight stay in the canyon as well as return trip to Tara bridge or Zabljak. The overnight can be either in Radovan luka or in Brstanovica depending on the watermark and guests' preferences. If the overnight stay is in Brstanovica, the return trip over Mt. Durmitor is by day which is far better solution. Price [per person] 220 €. Minimal number of passangers 6 persons. Application deadline [prior to departure] 7 Days.

Tour 6
Going down the river in rubber boats from Sljivansko to Scepan polje. This is a three day tour and includes meals and two overnight stays in the canyon as well as return trip to Tara bridge or Zabljak. The overnight can be either in Radovan luka or in Brstanovica. Minimal number of passangers 6 persons. Application deadline [prior to departure] 7 Days.

General Terms and Conditions:
·- The prices are in euro, and the payment is effected in dinar equivalent value at the NBS selling rate on the day of the payment. Foreign legal entities can make the payment in euro.
·- The prices include: rafting tour, meals stipulated in the itinerary, transfer from the finishing point to the starting point, organized visits during the tour, Tara National Park tax [per person for two day or three day tours], park entrance fee [per person] and mandatory insurance [per person].
·- The Prices do not include: drink and optional overnight stay in Motel "Radovan luka" [the closest lodging house, 24km from the Tara's entrance point].

Terms:
·- Since the safety of the passengers is the Tour Operator's responsibility, the raftsmen's instructions must be strictly observed. All persons refusing to do so will be asked to leave the boat or the raft.
·- All rafting participants are equipped with safety gear [a west and a helmet] and even paddles if wanted.
·- The lower age limit is 7 years of age.

Other notes:
·- Please do not take too many things with you during the rafting and make sure you leave your extra luggage with the guide at the starting point. Personal equipment and things will be waiting for the passengers on every resting point and on the finishing point as well.
·- If the equipment was not handed to us for safekeeping, the Tour Operator is not responsible for any equipment lost or damaged during the rafting.
·- The meals consist of local, nutritious specialties, as stipulated in the itinerary and all proper hygienic standards are met. Possible dietary requirements and all menu changes must be given to the cook beforehand and the wishes of our passengers are usually granted.
·- We can also organize the transportation from all major cities in Serbia to Zabljak and back. The price of such service is given on request.

Šarganska Osmica

1st day: Belgrade - Pustinja and Rača monasteries - Vrelo site - Perućac lake - Bajina Bašta
08:00 - Departure from Belgrade; a ride on Ibar high - way in the direction of Valjevo [90km from Belgrade].
10:00 - Visit to Pustinja monastery.
12:00 - Continuing journey to Bajina Bašta and Perućac.
13:30 - Bajina Bašta - Arrival; accommodation in "Drina" 3* hotel
14:00 - Lunch.
16:00 - Visit to Rača monastery.
17:00 - Arrival to HE Bajina Bašta dam. Short walk by the lake and a visit to Vrelo site.
20:30 - Dinner.

2nd day: Bajina Bašta - Kremna - Mokra Gora-a ride by famous "Šarganska osmica" train - return to Belgrade
07:00 - Breakfast in"Drina" hotel; leaving the hotel.
08:30 - Departure for Kremna over the Tara Mountain. Short stop by the place where once was the house of famous Kreman's profets Tarabićs.
10:15 - Arrival to Mokra Gora, the leaving station of "Šarganska osmica"; refreshment.
A ride on a narrow railroad - ''ćira'' - throught beautiful lanscapes.
13:00 - Lunch at the "Jatare" station.
15:00 - Visit to Kusturica's ethnic village - Drvengrad.
17:30 - Departure for Belgrade, with short stop an refreshment in "Livade" motel - Preljina by the Čačak.
Arrival in Belgrade in the late evening hours.

Price of the arrangement does not include: Reservation costs. In a case of cancelation of journey these costs will not be refunded.

Price of the arrangement includes:
- Accommodation based on full service [classic menu]
- transportation by tourist bus [TV/CD player and air - condition]
- Lunch on "Jatare" station
- Visits to Pustinja and Rača monasteries
- Visit to Perućac and Vrelo site
- Visit to Tarabićs' house site
- Ride on Šarganska osmica
- Visit to ethnic village - Drvengrad
- Excursion organization and guidance
- Services of the local tourist guide

Minimal number of passengers for the arrangement is 35.

Belgrade - Topola - Oplenac - Arandjelovac - Koporin - Belgrade

08:00 Departure from Belgrade from the assigned place.
09:00 A ride to Topola. Visiting Karađorđe's town, which consists of a mansion and a church, today a museum in which Karađorđe's personal belongings are being kept.
10:00 Leaving for Oplenac and visiting St. Djordje church - the mausoleum of Karadjordjevic family.
11:00 Visiting Risovača cave near Aranđelovac, which is one of the oldest evidences about human existence in the entire Balkan peninsula.
12:00 Arrival to Aranđelovac. Visiting the Museum, where many acheological, ethnological, historical and art objects are being kept.
13:00 Lunch in the ″Park″ restaurant. Free time. A walk throught the Bukovička banja Park, an idyllic place rich with various plant species.
15:00 Leaving to "Marićevića Jaruga" in the Orašac village, 4km from Aranđelovac, where the First Serbian Rising began.
16:00 Continuing the journey to Velika Plana and visiting Koporin monastery, endowment of Stefan Lazarević from 1408.
19:00 Return to Belgrade.

Transportation:
- Transportation by Minivan tourist class minivan [CD player]
- Transportation by bus tourist class bus [high floor, TV/CD player, air condition].

Price of the arrangement includes:
- Transportation [bus or minivan]
- Lunch in the "Park" restaurant
- Visits and tickets for: historical complex in Topola and Oplenac, Museum in Arandjelovac, Risovača cave, the church, the school, the Museum and Karadjordje's monument in Orašac
- Services of the local guide
- Accompanist from the agency
- Trip organization and guidance

Minimal number of passengers is 35 for bus and 14 for minivan.

Carska Bara - Specialn natural reservation

Carska bara, spacious and clear blue mirror, dressed in a cane and grass streaks, steppes and willow trees, is placed between three cities: Belgrade, Novi Sad and Zrenjanin. Its rich water network is made of rivers, canals, lakes and puddles, so colors vary from blue lakes, green and brown forests to yellow and white pastures. This area was once filled with swamps. Today, a number of river meanders are turned into sloping bogs.

One of ten "perfect places" in Serbia, kingdom of birds and oasis of peace and untouched nature, is placed between two rivers - Begej and Tisa - and occupies around 1700 ha. Mosaic character of the reservation comes from interlacing different ecosystems [rivers, puddles, swamps, meadows, pastures and forests] and major parts of it are: old river banks of the Begej and Perleska Bara, Tiganjica and Carska bara, the jewel of the nature.
Every one of the eight European heron species nests here, so this bird is our trade mark. 250 different bird species [140 nonmigratory and 110 migratory species] represent the greatest treasure of the reservation. Many of these birds can be found in the Red Book of endangered species. Concerning the mammal fauna, importance of this region lies in the presence of the otter and the wild cat, very rare and endangered species in Europe.

because of these natural values, and mainly as the significant habitat of swamp birds, this reservation is acclaimed Ramsar and IBA region and it's under the protection of UNESCO. The sound of silence and the song of the nature are being heard here.

Program:
- 08.00h Deprture from the assigned terminal.
- Leaving for Carska bara. A visit to Carska bara, a well known natural reservation, where over 300 bird species nests.
- A motor boat ride throught Carska bara, with the professional tourist guide.
- A walk on the Wellness path [with the possibility of renting a bike].
- Lunch in the hotel restaurant Sibila ** [high quality hotel conformed with natural surrounding, restaurant with terrace, air condition in the whole object]
- Free time.
- Return in the afternoon hours.

Transportation:
- Transportation by Minivan tourist class minivan [CD player]
- Transportation by bus tourist class bus [high floor, TV/CD player, air condition].

Price of the arrangement includes:
- transportatioon [bus or minivan]
-a visit to reservation
- lunch in the Sibila hotel restaurant
- services of the local guide
- trip organization and guidance

Price of the arrangement does not include: bike rental

Minimal number of passengers is 35 for bus and 14 for mini-van.

Zasavica - Special natural reservation

Long time ago, 33km long Zasavica stream has been named "Bara" ["Puddle"] by the local people. The reason for that was the green cover made of rich water vegetation, which in some parts slows the stream, creating the illusion of total stillness. This stream makes possible the survival of many diferent plant and animal species. In order to preserve this world of rare flora an fauna, in 1997. Zasavica and its side had been put under the State protection, as a natural treasure of great importance. Zasavica is an oasis for almost 200 diferent plant species, 120 bird species and about 20 species of fish, amphibians and reptiles.

This year in April, thanks to the present of The Bavarian government, Zasavica got back its former inmate, European beaver, which is now again a respected habitant of this beautiful reservation.

We must point out that the greatest acknowledgment for preservation goes to always good - willing locals who live nearby and with Zasavica.

A lot has been written about Zasavica. It lives in many songs, but the most beautiful stories and songs you will hear from Zasavica itself. A boat ride throught Zasavica represents a true pleasure for all of those who enjoy foto safari, because its nature will never leave you indifferent.

Program:
08:00h Departure from Belgrade
09:30h Arrival in Sremska Mitrovica. Coffee break. A visit to the Roman imperial town of Sirmium. A visit to Museum of Srem.
11:30h Crossing over beautiful St. Irinej pedestrial bridge to Mačvanska Mitrovica
12:00h - 12:30h Continuing the Journey to Ravanj, to the "Zeka Buljbasa's bush" [a place where, in 1813, a battle between hajduks and a lot more powerful Turkish army took place].
13:00h Continuing the journey to Glogovac [a place where writer Janko Veselinović was born and died]
13:30h - 15:00h A visit to the ethnic park and museum in Sovljak; theatre show in amateur theatre from Ravnaj. Coffee break.
15.30h Return to SRP Zasavica ride by Umbra boat, lunch, Gipsy string Orchestra

Note: Lunch time is at 17:00h.
Leaving after the guests are tired of the fresh Zasavica's air.

Transportation:
- Transportation by Minivan tourist class minivan [CD player]
- Transportation by bus tourist class bus [high floor, TV/CD player, air condition].

Price of the arrangement includes:
- transportation
- traditional welcoming serving
- lunch in the country house
- boat ride
- musical program - gypsy strings
- coffee in Sovljak
- services of the local guide
- trip organization and guidance

Minimal number of passengers is 35 for bus and 14 for mini-van.

The agency keeps the right of canceling the excursion 5 days before departure if not enough passengers had applied.

Tito`s Blue Train, Serbia

Blue train is a popular name for a special train used for the needs of Josip Broz Tito, defunct President of the Socialistic Federal Republic of Yugoslavia. Today, transport facilities of the Blue Train, completely authentic, are capable of exploitation within Serbia And Montenegro as well as on the international railways.

Banja Koviljača, (SPA Koviljaca, Serbia)

Day 1th: Arrival Arrival to Belgrade. Accommodation in three star hotel. Dinner. Overnight.

Day 2nd: Breakfast. Checkout. Route: Belgrade - Banja Koviljača. Belgrade sightseeing with a professional tourist guide [City Parliament, Federal Parliament, Terazije Square, Republic Square, Students' Square, Belgrade Fortress, City Gate ["Varoš kapija"], New Belgrade, Topčider Hill, Dedinje, Oslobodjenje Square, Slavija Square, Nikola Pašić Square. Departure to Koviljača Spa.

Visit to Zasavica Swamp, Natural Reservation as we pass along. In this beautiful natural reservation you can enjoy shipping on the tourist boat [without engine], photo - safari and richness of natural and animal world - 200 species of plants, 120 species of birds, more than 20 species of fish… Lunch in the national restaurant "Čardak". Arrival to the Koviljača Spa in the evening. Accommodation and dinner.
Overnight.

Day 3rd: to 9th Full board [FB] arrangement in Spa. The use of wellness program in health resort or sanitary and therapy services under the professional medical control is planned for the guests.

Every day in the afternoon, an excursion is planned for visiting cultural, historical and natural sights in the area.

Day 10th: Breakfast. Departure to Belgrade.

Besplatna rezervacija smestaja srbija - booking hotels serbia / belgrade

BESPLATNA REZERVACIJA SMESTAJA:

planine, banje, gradovi, letovanje, zimovanje, odmori, ekskurzije - Beograd, Novi Sad, Nis, Zajecar, Vrnjacka banja, Sokobanja, Palic, Kopaonik, Zlatibor.

HOTELI SRBIJA:

http://hotel-vojvodina-apatin.booking-hotels.biz

http://hotel-elen-arilje.booking-hotels.biz

http://hotel-fontana-palanka.booking-hotels.biz

http://hotel-jadran-zobnatica.booking-hotels.biz

http://motel-mandic.booking-hotels.biz

http://hotel-vrujci.booking-hotels.biz

http://hotel-belaladja-becej.booking-hotels.biz

http://hotel-fantast-becej.booking-hotels.biz

http://hotel-kacar-banja-ljig.booking-hotels.biz

http://hotel-union-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-imperium-zemun.booking-hotels.biz

http://hotel-rex-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-royal-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-astoria-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-avala-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-balkan-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-beograd-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-central-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-dmb-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-hyatt-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-kasina-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-lav-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-piaf-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-mbw-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-moskva-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-n-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-palace-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-park-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-posta-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-prag-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-putnik-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-skala-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-slavija-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-tas-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-zlatnik-belgrade.booking-hotels.biz

http://motel-tara-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-jezero-blace.booking-hotels.biz

http://hotel-jezero-borsko.booking-hotels.biz

http://hotel-prezident-cacak.booking-hotels.biz

http://motel-kole-cacak.booking-hotels.biz

http://hotel-Beograd-cacak.booking-hotels.biz

http://hotel-morava-cacak.booking-hotels.biz

http://motel-cacak.booking-hotels.biz

http://motel-jugoprevoz-cacak.booking-hotels.biz

http://motel-livade-cacak.booking-hotels.biz

http://hotel-ravno-cuprija.booking-hotels.biz

http://motel-ravanica-cuprija.booking-hotels.biz

http://motel-kruna-despotovac.booking-hotels.biz

http://hotel-maljen-divcibare.booking-hotels.biz

http://hotel-pepa-divcibare.booking-hotels.biz

http://vila-stanka-divcibare.booking-hotels.biz

http://hotel-kastel-ecka.booking-hotels.biz

http://hotel-norcev-novi-sad.booking-hotels.biz

http://medical-vrdnik-spa.booking-hotels.biz

http://hotel-trem-gadzin-han.booking-hotels.biz

http://hotel-grinka-zajecar.booking-hotels.biz

http://hotel-konj-zajecar.booking-hotels.biz

http://hotel-golubacki-grad.booking-hotels.biz

http://hotel-fontana-trepca.booking-hotels.biz

http://hotel-park-ivanjica.booking-hotels.biz

http://hotel-jagodina.booking-hotels.biz

http://motel-epos-jagodina.booking-hotels.biz

http://hotel-narvik-kikinda.booking-hotels.biz

http://hotel-djerdap-kladovo.booking-hotels.biz

http://motel-tekija-kladovo.booking-hotels.biz

http://motel-ravni-gaj-knic.booking-hotels.biz

http://konak-barka-knjazevac.booking-hotels.biz

http://vila-dzervin-knjazevac.booking-hotels.biz

http://hotel-putnik-kopaonik.booking-hotels.biz

http://hotel-club-a-kopaonik.booking-hotels.biz

http://apartmani-jat-kopaonik.booking-hotels.biz

http://hotel-grand-kopaonik.booking-hotels.biz

http://hotel-junior-kopaonik.booking-hotels.biz

http://hotel-ozon-kopaonik.booking-hotels.biz

http://villa-raj-kopaonik.booking-hotels.biz

http://motel-izvor-kosjeric.booking-hotels.biz

http://hotel-grad-kovin.booking-hotels.biz

http://motel-evropa-jarcujak.booking-hotels.biz

http://motel-3brata-adrani.booking-hotels.biz

http://hotel-grand-krupanj.booking-hotels.biz

http://hotel-rubin-krusevac.booking-hotels.biz

http://hotel-evropa-krusevac.booking-hotels.biz

http://hotel-golf-krusevac.booking-hotels.biz

http://hotel-nis-krusevac.booking-hotels.biz

http://motel-rodic-kula.booking-hotels.biz

http://hotel-Beograd-leskovac.booking-hotels.biz

http://motel-atina-leskovac.booking-hotels.biz

http://spa-hotel-banja-ljig.booking-hotels.biz

http://hotel-kasina-majdanpek.booking-hotels.biz

http://hotel-aleksandar-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-centroturist-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-panorama-lux-nis.booking-hotels.biz

http://motel-deligrad-nis.booking-hotels.biz

http://motel-nais-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-panorama-zlatar.booking-hotels.biz

http://medical-center-zlatar.booking-hotels.biz

http://hotel-tiski-cvet-becej.booking-hotels.biz

http://hotel-tadz-novi-pazar.booking-hotels.biz

http://hotel-vrbak-novi-pazar.booking-hotels.biz

http://hotel-park-novi-sad.booking-hotels.biz

http://hotel-gymnas-novi-sad.booking-hotels.biz

http://hotel-zenit-novi-sad.booking-hotels.biz

http://villa-luna-novi-sad.booking-hotels.biz

http://hotel-novisad-novi-sad.booking-hotels.biz

http://putnik-novi-sad.booking-hotels.biz

http://hotel-sajam-novi-sad.booking-hotels.biz

http://hotel-varadin-novi-sad.booking-hotels.biz

http://jet-set-novi-sad.booking-hotels.biz

http://salas137-cenej.booking-hotels.biz

http://salas84-kac-novi-sad.booking-hotels.biz

http://hotel-obrenovac.booking-hotels.biz

http://motel-dom-ovcar-banja.booking-hotels.biz

http://hotel-tamis-pancevo.booking-hotels.biz

http://hotel-petrus-paracin.booking-hotels.biz

http://hotel-pirot.booking-hotels.biz

http://hotel-tigar-pirot.booking-hotels.biz

http://hotel-dunav-pozarevac.booking-hotels.biz

http://hotel-jele-jezevica.booking-hotels.biz

http://hotel-pozega.booking-hotels.biz

http://motel-pribojska-banja.booking-hotels.biz

http://hotel-raj-novi-pazar.booking-hotels.biz

http://hotel-ruma.booking-hotels.biz

http://motel-mv-ruma.booking-hotels.biz

http://hotel-galeb-sabac.booking-hotels.biz

http://hotel-dvor-sabac.booking-hotels.biz

http://hotel-sloboda-sabac.booking-hotels.biz

http://hotel-rojal-senta.booking-hotels.biz

http://hotel-sicevo.booking-hotels.biz

http://hotel-bor-sjenica.booking-hotels.biz

http://hotel-smederevo.booking-hotels.biz

http://hotel-sunce-sokobanja.booking-hotels.biz

http://hotel-turist-sokobanja.booking-hotels.biz

http://motel-belidvor-sombor.booking-hotels.biz

http://motel-kronic-sombor.booking-hotels.biz

http://hotel-patria-subotica.booking-hotels.biz

http://motel-denis-subotica.booking-hotels.biz

http://hotel-srbija-surdulica.booking-hotels.biz

http://hotel-oplenac-topola.booking-hotels.biz

http://hotel-trstenik.booking-hotels.biz

http://hotel-tamnav-ub.booking-hotels.biz

http://hotel-palace-uzice.booking-hotels.biz

http://hotel-turist-uzice.booking-hotels.biz

http://hotel-zlatibor-uzice.booking-hotels.biz

http://hotel-grand-valjevo.booking-hotels.biz

http://hotel-plana.booking-hotels.biz

http://motel-velika-plana.booking-hotels.biz

http://motel-han-vladicin-han.booking-hotels.biz

http://hotel-jezero-vlasina.booking-hotels.biz

http://hotel-vlasina-rid.booking-hotels.biz

http://motel-vranje.booking-hotels.biz

http://hotel-backa-vrbas.booking-hotels.biz

http://in-club-vrnjacka-banja.booking-hotels.biz

http://hotel-srbija-vrsac.booking-hotels.biz

http://pension-jat-vrsac.booking-hotels.biz

http://hotel-grinka-zajecar.booking-hotels.biz

http://hotel-konj-zajecar.booking-hotels.biz

http://motel-salas-zajecar.booking-hotels.biz

http://hotel-dunav-zlatibor.booking-hotels.biz

http://hotel-lovac-zlatibor.booking-hotels.biz

http://hotel-narcis-zlatibor.booking-hotels.biz

http://hotel-olimp-zlatibor.booking-hotels.biz

http://hotel-palisad-zlatibor.booking-hotels.biz

http://hotel-planum-zlatibor.booking-hotels.biz

http://hotel-mona-zlatibor.booking-hotels.biz

http://motel-susica-zlatibor.booking-hotels.biz

http://simex-ljubis-zlatibor.booking-hotels.biz

http://pansion-bisic-zlatibor.booking-hotels.biz

http://pansion-kedar-zlatibor.booking-hotels.biz

http://pansion-simag-zlatibor.booking-hotels.biz

http://pansion-zunic-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-borova-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-darik-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-dijamant-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-jelena-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-jet-set-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-kamalj-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-kasa-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-natalija-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-simsir-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-vukadin-zlatibor.booking-hotels.biz

http://motel-sumica-zrenjanin.booking-hotels.biz

http://apartmani-kopaonik.booking-hotels.biz

http://hotel-boem-novi-sad.booking-hotels.biz

http://hotel-grazia.booking-hotels.biz

http://dom-Beograd.booking-hotels.biz

http://hotel-trim-belgrade.booking-hotels.biz

http://belaladja-novi-sad.booking-hotels.biz

http://villa-modex-paracin.booking-hotels.biz

http://villa-lira-banja-palic.booking-hotels.biz

http://hotel-bristol-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-prezident-palic.booking-hotels.biz

http://villa-ozren-sokobanja.booking-hotels.biz

http://hotel-turist-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-cigota-zlatibor.booking-hotels.biz

http://hotel-kacar-banja-ljig.booking-hotels.biz

http://motel-dunav-bela-crkva.booking-hotels.biz

http://pansion-dabic-zlatibor.booking-hotels.biz

http://villa-zilovic-zlatibor.booking-hotels.biz

http://kuca-zaodmor-zlatibor.booking-hotels.biz

http://villa-simovic-zlatibor.booking-hotels.biz

http://villa-bajka-zlatibor.booking-hotels.biz

http://hotel-duga-novi-sad.booking-hotels.biz

http://motel-rtanj-boljevac.booking-hotels.biz

http://villa-breg-vrsac.booking-hotels.biz

http://vila-jezero-zlatibor.booking-hotels.biz

http://pansion-ana-knjazevac.booking-hotels.biz

http://hotel-timok-knjazevac.booking-hotels.biz

http://motel-dorotej-paracin.booking-hotels.biz

http://vila-carli-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-lane-zlatibor.booking-hotels.biz

http://brvnara-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-sunce-zlatibor.booking-hotels.biz

http://vila-bozovic-zlatibor.booking-hotels.biz

http://motel-beba-zajecar.booking-hotels.biz

http://pansion-park-sokobanja.booking-hotels.biz

http://vila-milka-sokobanja.booking-hotels.biz

http://motel-aleksandar.booking-hotels.biz

http://pension-car-smederevo.booking-hotels.biz

http://pension-han-novi-pazar.booking-hotels.biz

http://hotel-putnik-prizren.booking-hotels.biz

http://hotel-therand-prizren.booking-hotels.biz

http://hotel-grand-pristina.booking-hotels.biz

http://vinski-dvor-palic.booking-hotels.biz

http://motel-rtanj-boljevac.booking-hotels.biz

http://vila-valentino-zajecar.booking-hotels.biz

http://vila-in-vrnjacka-banja.booking-hotels.biz

http://hotel-srpska-kruna.booking-hotels.biz

http://vila-planinka-goc.booking-hotels.biz

http://ski-house-goc.booking-hotels.biz

http://hotel-narcis-vlasina.booking-hotels.biz

http://ski-house-rudnik.booking-hotels.biz

http://konak-planina-rudnik.booking-hotels.biz

http://naselje-posta-rajac.booking-hotels.biz

http://ski-house-rajac.booking-hotels.biz

http://skaut-rajac.booking-hotels.biz

http://naselje-rajac.booking-hotels.biz

http://naselje-kolubara-rajac.booking-hotels.biz

http://hotel-trayal-jastrebac.booking-hotels.biz

http://hotel-merima-jastrebac.booking-hotels.biz

http://ski-house-jastrebac.booking-hotels.biz

http://hotel-pagos-apatin.booking-hotels.biz

http://motel-provala-bac.booking-hotels.biz

http://konak-jaksic-bac.booking-hotels.biz

http://business-club-selenca.booking-hotels.biz

http://motel-ranc-bac.booking-hotels.biz

http://pansion-maliraj-bac.booking-hotels.biz

http://lovacki-dom-plavna-bac.booking-hotels.biz

http://hotel-ambasador-nis.booking-hotels.biz

http://motel-extralion-nis.booking-hotels.biz

http://regent-club-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-royal-kraljevo.booking-hotels.biz

http://vila-lujzi-banja-palic.booking-hotels.biz

http://hotel-evropa-subotica.booking-hotels.biz

http://konak-malcon-subotica.booking-hotels.biz

http://konak-spas-subotica.booking-hotels.biz

http://hotel-djerdan-kraljevo.booking-hotels.biz

http://pansion-lovac-cacak.booking-hotels.biz

http://hotel-lucani-guca.booking-hotels.biz

http://konak-pegaz-krupanj.booking-hotels.biz

http://hotel-babe-belgrade.booking-hotels.biz

http://hotel-ilirija-pristina.booking-hotels.biz

http://hotel-drenica-pristina.booking-hotels.biz

http://ski-house-kopaonik.booking-hotels.biz

http://hotel-as-kopaonik.booking-hotels.biz

http://decije-odmaraliste-goc.booking-hotels.biz

http://pansion-vozd-negotin.booking-hotels.biz

http://motel-jaz-negotin.booking-hotels.biz

http://hotel-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-park-nis.booking-hotels.biz

http://motel-medijana-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-pagos-apatin.booking-hotels.biz

http://zlatna-kruna-apatin.booking-hotels.biz

http://hotel-timok-knjazevac.booking-hotels.biz

http://pansion-ana-knjazevac.booking-hotels.biz

http://vila-dzervin-knjazevac.booking-hotels.biz

http://konak-barka-knjazevac.booking-hotels.biz

http://hotel-radalj.booking-hotels.biz

http://konak-ravna-knjazevac.booking-hotels.biz

http://motel-sneza-ecka.booking-hotels.biz

http://hotel-myplace-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-niski-cvet-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-norcev-novi-sad.booking-hotels.biz

http://vila-ljubica-novi-sad.booking-hotels.biz

http://pansion-bulac-novi-sad.booking-hotels.biz

http://hostel-novi-sad.booking-hotels.biz

http://villa-evandjelina.booking-hotels.biz

http://vajat-sabor-guca.booking-hotels.biz

http://hotel-tadz-novi-pazar.booking-hotels.biz

http://hotel-vrbak-novi-pazar.booking-hotels.biz

http://hotel-raj-novi-pazar.booking-hotels.biz

http://pension-han-novi-pazar.booking-hotels.biz

http://hotel-aleksandar-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-centroturist-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-panorama-lux-nis.booking-hotels.biz

http://motel-deligrad-nis.booking-hotels.biz

http://motel-nais-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-ambasador-nis.booking-hotels.biz

http://motel-extralion-nis.booking-hotels.biz

http://regent-club-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-park-nis.booking-hotels.biz

http://motel-medijana-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-myplace-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-niski-cvet-nis.booking-hotels.biz

http://hotel-simpo-vranje.booking-hotels.biz

http://hotel-vranje.booking-hotels.biz

http://motel-vranje.booking-hotels.biz

http://hotel-grinka-zajecar.booking-hotels.biz

http://hotel-konj-zajecar.booking-hotels.biz

http://motel-salas-zajecar.booking-hotels.biz

http://motel-beba-zajecar.booking-hotels.biz

http://vila-valentino-zajecar.booking-hotels.biz

http://hotel-jezero-borsko.booking-hotels.biz

http://hotel-grinka-zajecar.booking-hotels.biz

http://hotel-konj-zajecar.booking-hotels.biz

http://motel-salas-zajecar.booking-hotels.biz

http://motel-rtanj-boljevac.booking-hotels.biz

http://hotel-jezero-borsko.booking-hotels.biz

http://hotel-srpska-kruna.booking-hotels.biz

 
CONTACT FORM
Please fill contact form in details:
Name and surname:  *
E-mail:  *
Telephone:  *
Arrival:  *
Check out:  *
Number of Persons:  *
Accommodation Type:
Price:
Destination:  *
Business Sector:
Subject:  *
Wishes and comments:
 
 
 *Must be filled with fields.