Reservation of accommodation for Guca Trumpet Festival 2020 on:

+381-64-555-8581;

or email: guca@booking-hotels.biz

Showing posts with label Serbian Monasteries. Show all posts
Showing posts with label Serbian Monasteries. Show all posts

Open-air Museum Kalenic Monastery

Open-air Museum Kalenić Monastery
In the hearth of Šumadija, on the slopes of the Gledičke Mountains, there is one of the most pleasant parts of Central Serbia, hilly landscape full of clear springs, rivers, gorges, medical herbs, game... It is a grove decorated with picturesque natural attractions, better known as Levac. It can also be recognized by the Kalenić Monastery, spiritual and cultural center, of which protected area we care.

Staro selo Zlatibor, Manastir Kalinić, muzej Kalinić
Old village Zlatibor, Monestery Kalenić, museum Kalenić

 Open - air Museum "Kalenić" acquaints visitors with authentic experience and tradition, customs, history and culture of Levac, national kitchen, correlates with domestic and wild animals in nature. Youngest devotees of nature and healthy life can express their creativity and research spirit within the educational workshops in healthy and attractive natural environment:Leaving Belgrade at 7:00 AM Arrival at Kalenic at 11:00 AM from 11:00 AM until 5:00 PM.

- familiarizing with the old handy crafts and participating in making toys and souvenirs of natural materials [weaving, spinning, knitting, basket weaving…],
- visit to the Monastery; a lesson about Despot Stefan Lazarević,
- presentation of the folk architecture and traditional usable things [visit to the households],
- participating in the workshop of fine arts [presentation of Janko Baršić naïve art school],
- recreation in nature, learning old children's games, familiarizing with natural lair of animals, plants, bird watching…
- familiarizing with domestic animals and ways of cultivating land, planting and growing, cereals, fruits and vegetables,
- enjoying honey and its products,
- visit to a watermill and manifestation of grinding wheat,
- participating in the production of homemade dishes and products [bred baking, curdling, making jam, drying fruit, making soaps…].
- Workshops are adjusted to juvenile; a lot of games, songs and careless socializing in pure nature.
Arrival at Belgrade around 09:00 PM.

Email: guca@booking-hotels.biz;
Phone: +381-64-555-8581;

Monastery Zica

Monastery Zica
Nemanjic's Monasteries - The monastery of Zica, a foundation of King Stefan the First - Crowned from the beginning of 13 century. It used to be the seat of the first Serbian archbishopric and archbishop Sava Nemanjic. Here was crowned Stefan the First - Crowned, the first Serbian ruler "wreathed by the royal crown" in 1217.


Studenica monastery, a foundation of Stefan Nemanja which the creator of the Serbian state and church built at the peak of his power toward the end of 12 century was the seat of creation of first Serbian literary works and early Serbian fresco painting. The Church of the Virgin served also as the mausoleum of the dynasty and its founder.


Manastir Žiča
Za razliku od većine naših manastira koji su građeni u teško pristupačnim predelima, Žiča se nalazi u plodnoj ravnici, na samo 6 km od Kraljeva prema Mataruškoj Banji.

Zadužbina je kralja Stefana Prvovenčanog (1195 – 1223) i jedna je od najvećih svetinja srpskog naroda. Gradnja glavne manastirske crkve Sv. vaznesenja započeta je oko 1206. godine, a završena pre 1217.g., kada je njen ktitor dobio kraljevsku krunu iz Rima. Podignuta van grada, u manastirskom krugu, sagrađena je da bude sakralno mesto i mesto gde se posvećuju crkvene starešine i stoluju arhiepiskopi.

U njoj je prvi srpski arhiepiskop Sava krunisao svog starijeg brata kao prvog srpskog kralja (1217) i posvetio episkope novoosnovanih eparhija. U Žiči su krunisana još dva srpska kralja iz dinastije Nemanjića (1169-1371), Stefanovi sinovi – Radoslav i Vladislav.


Jedna lepa stara legenda o «sedmovratoj» Žiči pripoveda da je u njoj krunisano sedam kraljeva i da su, prilikom svakog krunisanja, otvarana nova vrata kroz koja je prolazio samo krunisani vladar, pa bi ta vrata potom odmah bila zazidana.

Manastirski kompleks Žiča
Od manastirskog kompleksa iz srednjeg veka sačuvane su samo Crkva sv. Spasa i mala crkvica sv.Petra i Pavla. Sve ostale zgrade su novijeg porekla. Po svojoj arhitekturi Žiča pripada raškoj školi. To je jednobrodna građevina sa polukružnom oltarskom apsidom na istočnoj, spoljnom pripratom sa kulom na zapadnoj i pravouganim pevničkim prostorijama na južnoj i severnoj strani. Nad središnjim delom naosa uzdiže se kupola sa osmougaonim tamburom.

Žiča je građena od opeke i kamena i nešto sige. Već se po odabiru materijala za gradnju vidi da je planirano da crkva bude omalterisana. Prepoznatljiva je po crvenoj boji fasade.

Unutrašnju dekoraciju čine freske koje su slabo očuvane, a delo su carigradskih majstora (iz 1219), manje talentovanih provincijskih majstora (1228-1233), a najznačajnije freske su i najmlađe (1309-1316) i nalaze se u glavnom delu crkve (Veliki praznici, scene iz života Hrista, stojeće svetiteljske figure i njihova poprsja). Vredan ansambl čine freske na zidovima prolaza ispod kule zvonika gde su pored Božićne himne i četrdeset mučenika sevastijanskih naslikani sv.Petar i sv.Pavle, kao i portreti Stefana Prvovenčanog i sina Radoslava sa darovnom poveljom. Autori ovih fresaka su majstori poznate slikarske radionice kralja Milutina.

Od nekadašnje bogate riznice manastira Žiče gotovo da ništa nije sačuvano osim relikvije desnice sv. Jovana Preteče okovane srebrom, koju je u manastir doneo sv. Sava, a danas se čuva u katedrali sv. Marije u Sijeni i dela srebrom okovanog časnog krsta iz 13. veka koji se čuva u katedrali grada Pijence, takođe u Italiji.

Crkva sv. Petra i Pavla
Nalazi se istočno od glavne crkve. Potiče iz 14. veka, jednostavne je arhitekture–jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istočnoj strani. Ozidana je kamenom i opekom. Obnovljena je u 18. veku.

Monastery Ravanica

Monastery Ravanica of Prince Lazar
Ravanica monastery, together with the Church of the Holy Ascension, and its buildings surrounded by strong defensive walls with seven towers, lies at the foot of the Kučaj mountains, in the village of Senje near Ćuprija. It was the endowment of Prince Lazar. It was built during the period between 1375 and 1377, and its frescoes were painted in the years preceding the Battle of Kosovo. The benefactor’s composition was added to after Lazar’s death in the battle.

Due to its architectural and artistic features, the Ravanica church can be called the birthplace of the new artistic movement called the Morava school. The church is original in its architectural style, which is a blend of the Mount Athos tradition of the trefoil base and the cross-in-square five-domed model which became standard in the time of King Milutin. Its trefoil floor plan inspired the future development of church layout. The church was built from alternating rows of stone and brick and was decorated with ceramic ornamental elements and rich sculpture.

In its frescoes, which have remained preserved in the apse and main interior portion of the church, certain innovations can be observed relating to patterns in the selection of themes and cycles (Major Festivals, the Passion of Christ, Miracles and Parables) which were to become standard in the painting of later Moravian Serbian churches.

Email: guca@booking-hotels.biz
Phone: +381645-558-581


Monastery Ravanica
Monastery RavanicaManastir Ravanica
Manastir Ravanica se nalazi u podnožju Kučajskih planina, pored sela Senje kod Ćuprije. Manastir Ravanica je poslednja i najveća zadužbina kneza Lazara koji je poginuo u tragičnoj Bitci na Kosovu, na Vidovdan, 28. juna 1389, izmedu srpske i otomanske vojske. Manastir Ravanica - zadužbina Svetog Kneza Lazara je planirana kao njegov mauzolej. Crkva manastira Ravanice je posvećena Vaznesenju Gospodnjem i ograđena je čvrstim odbrambenim zidom sa sedam kula. Ravanica je sagrađena između 1375. i 1381. godine, dok su u kasnijim godinama dodati delovi /konak, trpezarija, bolnica, zaštitni zid/, a freske su oslikane nekoliko godina pred Kosovsku bitku. Ktitorska kompozicija je izmenjena i doslikana je Lazareva tragična pogibija na Kosovu Polju. Na njoj se, pored kneza Lazara, nalazi i knjeginja Milica i njihovi sinovi Stefan i Vuk.

Budući da je povezana sa Knezom Lazarom, najznačajnijim likom kosovskog pripovedačkog ciklusa narodnih pesama, manastir Ravanica je postao veoma poznat širom zemlje Srbije. Nekoliko puta je manastir Ravanica teško ostećivan i paljen tokom turske vladavine, te je obnovljan u 16. veku, da bi tokom Prve velike seoba Srba /krajem 17. veka/, dočekao svoju najtužniju sudbinu, kada je popaljen i opljačkan, te bio napušten narednih 30 godina. Tokom habsburške okupacije (1717 - 1739) je Manastir Ravanica obnovljen, kada je izgrađen novi nizak konak i oslikan novim freskama.

Monastery Ravanica
Manastir Ravanica

Po svojim arhitektonskim i likovnim obeležjima, ravanička crkva predstavlja početak moravske škole. Crkva manastira Ravanica predstavlja originalno arhitektonsko rešenje nastalo spajanjem svetogorske tradicije trolisne osnove i modela upisanog krsta sa pet kupola, odomaćenog u vreme Kralja Milutina u 14. veku. Trolisna osnova manastira Ravanice je postala uzor u daljem razvoju prostorne koncepcije hramova. Crkva manastira Ravanice je zidana uobičajenim vizantijskim stilom - naizmeničnim redovima kamena i opeke, "oživljena" i ukrašena velikom rozetom iznad zapadnog portala, keramoplastičnim dekorativnim elementima u obliku poluobličastih bojenih šahovskih polja ispod kupole i bogatom reljefnom plastikom na prozorima. Srpski patrijarh Danilo treci ovako opisuje knezevo ukrasavanje Ravanice : "Bozansku je crkvu prekrasnim mramorjem urasio, zlatom i srebrom je bozanstvene ikone izobrazio. I ne samo ikone, nego je i zidove zlatom prosvetlio. Manastir je ogradio visokim pirgovima /kulama/ i cvrstim zidovima, i utvrdio ogradom, kakve do tada nije bilo".

Na freskama manastira Ravanice, koje su ostale očuvane u oltarskom i glavnom unutrašnjem prostoru crkve, zapažaju se izvesne novine vezane za šeme u izboru tema i ciklusa /Veliki praznici, Hristova stradanja, Čuda i parabole/, koje će postati pravilo u oslikavanju budućih hramova moravske Srbije. U kupolama su freske Hrista, Bogorodice, Anđela i proroka, u oltaru su predstave Hristovog stradanja i ovaploćenja, dok su u naosu oslikani ciklusi Velikih praznika, Čuda i jevanđelskih pripovesti kao i sveti ratnici i monasi. U samoj crkvi manastira Ravanica danas se nalaze svete mošti Svetog Kneza Lazara koje su veoma poštovane i stvorile jedno od najznačajnijih mesta hodočašća Srba.

Do danas su sačuvane tri kule i deo severnog bedema manastirskog kompleksa Ravanice, ali je za potrebe odbrane manastira podignutog u recnoj dolini, sigurno bilo neophodno veliko i jako utvrđenje. U starim izvorima se pominje da je manastirska utvrda Ravanice imala 7 pirgova, dok je jedan putopisac 1568. godine video svega 4 očuvane kule. U prvoj polovini 19. veka /1829. godine/, je unutar manastirskog kompleksa Ravanice još uvek postojala velika trpezarija iz srednjeg veka, ali nje danas više nema. Kao značajno središte duhovnog, kulturnog, književnog i umetničkog života, Ravanica je uticala na nastanak više crkava i manastira, među kojima se ističu obližnji manastir Sisojevac i crkve u Petruškoj oblasti.


Telefon: +381645-558-581;

Serbian Monasteries Tours

Serbian Monasteries Tours

Day 1th: Arrival to Belgrade. Meeting of passengers and representatives of the agency at the airport Nikola Tesla - Belgrade. Transfer to the hotel. Spare time. Overnight.

Day 2nd: Breakfast. Route: Belgrade - Vrnjačka Banja [spa]
Sanctum places of Serbian capital [St. Petka Chapel and Church Ružica, Orthodox Church and Patriarch's residence, St. Sava's Temple, the biggest Orthodox Temple in the Balkans]. Departure to Vrnajčka banja. Visit to the Monasteries Pokajnica, Manasija, and Ravanica; lunch in the monastery. Arrival to Vrnajčka banja. Accommodation. Overnight.

Day 3rd: Breakfast. Route: Vrnajčka banja - Monasteries Žiča, Ljubostinja, Kalenić - Vrnjačka Banja. Lunch is planned in Monastery Kalenić. Visit to the open - air Museum "Kalenić" and familiarizing with the old Serbian crafts: weaving, spinning, knitting, basket weaving. Presentation of the national architecture and traditional usable objects. Return to Vrnjačka Banja. Accommodation. Overnight.

Day 4th: Breakfast. Spare time. Route: Vrnjačka Banja - Monastery Studenica.
Visit to Monasteries Djurdjevi Stupovi, Sopoćani. Arrival to Monastery Studenica. Lunch. Accommodation in the Monastery's residential building and presence to the evening prayer. Overnight


Day 5th: Breakfast in the Monastery residential building. Route: Studenica - Ovčar banja [spa] - Ovčarsko - Kablarska Gorge - Valjevo

Visit to Monastery Gradac [long hiking tour] and St. Peter's Church on the way to Ovčar Banja. Arrival to Ovčar banja. Lunch in the national restaurant. Visit to the Monasteries of Ovčarsko - Kablarska Gorge: Vavedenje [Presentation of the Virgin], Vaznesenje [Resurrection], Sretenje [Meeting of Our Lord in the Temple], Svete Trojice Blagovestenje [Annunciation of Holy Trinity], Ilinje, Savinje, Nikolje, Jovanje i Uspenje [Dormition]. Departure to Valjevo. Accommodation. Overnight.

Day 6th: Breakfast. Route: Valjevo - village Sitarice - Valjevo.
Petnica cave, Research Center in Petnica. Visit to the old city center Tešnjar, Muselin's konak [hist. castle, palace], the monument of the greatest Serbian army commander Živojin Mišić, and the monument of poetess Desanka Maksimović]. Visit of the Monasteries Ćelije and Lelić in which are the relics of the Bishop Nikolaj Velimirović, the Orthodox theologian and writer from 20th century. Visit to the Monastery Pustinja from 14th century, built during the rule of the Nemanjić royal family.

Visit to the village Sitarice on the hillsides of Medvednik Mountain. This is the place with traditional, old Serbian houses, outbuildings, folklore, customs and traditional dishes of Serbian cuisine are preserved and cherished. In the yard of an old authentic village house, Serbian dining table brimming with national dishes and drinks, traditional Serbian host, songs and dancing typical for this part of Serbia, welcomes guests. Return to the hotel. Overnight.

Day 7th: Breakfast. Route: Valjevo - Soko Grad - Monastery Tronoša - Tršić - Belgrade
Departure from Valjevo. Arrival to Soko Grad and visit to the Monastery Complex of "Soko Grad". Short break. Departure to Monastery Tronoša and Trsić. Visit to the Monastery Tronoša and monastery residential building. Visit to the Ethnographic Commemorative Park and Commemorative House dedicated to the father of Serbian literacy Vuk Stefanović Karadžić in Tršić. Lunch break and individual activities. Departure to Belgrade in the evening. Accommodation in the hotel. Overnight.

Day 8th: Breakfast. Transfer to the airport; departure.


Contact: +381-64-555-8581;
Email: guca@booking-hotels.biz
 
CONTACT FORM
Please fill contact form in details:
Name and surname:  *
E-mail:  *
Telephone:  *
Arrival:  *
Check out:  *
Number of Persons:  *
Accommodation Type:
Price:
Destination:  *
Business Sector:
Subject:  *
Wishes and comments:
 
 
 *Must be filled with fields.